Boktrykk

Header-Composite-cleeve-press-logo

B o k t r y k k;   e n   S t e m p e l t e k n i k k

Typograf står ved settekassen og plukker opp løsskrift typer, utslutinger (ord mellom rom) og setter dem i en justérbar vinkelhake.

caslon1Settekassen

Screen Shot 2013-08-01 at 14.58.20

Norske

 

Screen Shot 2013-08-01 at 14.58.20

Trykkmetoden, utgjør trykkmediet, opphøyde partier i et “form” som består av skrifttyper, klisjéer (illustrasjoner) satt sammen og låst i en sluttramme.

Formsmall

Ferdig gjort sluttramme

B o k t r y k k e r   P r e s s e

(Printing Press)

 Boktrykk er en stempelteknikk der selve trykkformen utgjør stemplet og­­ papiret presses mot dette ved hjelp av en mottrykksplate (digel eller cylinder).

press

14 March

Screen Shot 2013-08-01 at 14.58.20

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.